ERP

- +Stok

+Profil Tanımları Kartı

Hareket gören profillerin tanımlarının yapıldığı bölümdür. Ürün Cinsi, Ürün Sınıfı, Resim Gramajı, Profil Yüzey Alanı, Çap, DU, Profil Resmi, Profil Teknik Resmi, Profil Paketleme Resmi, Profil Mekanik İşlem Detay Resmi, DWG Resmimlerinin tanımlandığı alandır.

+Yüzey, Renk ve Kondüsyon Tanımları

Profillerin, gerçekleşmesi muhtemel yüzeylerin tanımlandığı bölümdür. İlgili bölümde sınırsız yüzey tanımlanabilir. İlgili yüzeylere daha önce tanımlanmış olan renkler bağlanarak, işaretlenmesi durumunda DEFAULT renkde belirlenebilir. Renk menusunde standart RAL Kodlarına ilave olarak, eloksal renkleri, ahşap kaplama renkleri, film transfer renkleri tanımlanabilir. Ayrıca renk marka bölümünde bu renklerin olması muhtemel markalarıda tanımlanabilir. Kondüsyon tanımlarında, kullanılması muhtemel tüm alaşım kondüsyonları girilebilir.

+Mekanik İşlem Rota Tanımları

Sipariş girişinde, müşteri firma tarafından talep edilen gerçek boy girilmesi sonucunda, sistemin kendisinin otomatik hesapladığı Tam Boy tanımlarının yapıldığı yerdir. İlave olarak tanımlanana prosesler ayrıca rotanın oluşmasını sağlar.

+Mekanik İşlem Bilgi Giriş Ekranları

Mekanik işlemde, rotada belirlenen proseslerin bilgi giriş ekranlarıdır. Bir önceki prosesten veya planlamadan gelen tam boyun sipariş mm'sine göre hazırlanmasının sağlandığı ekrandır. Bir çok bilinen Dünya Markası ERP çözümlerine karşın en verimli, en kolay ve en çok izlenebilir bir yapıya sahiptir.

+Teklif, Satış, İrsaliye ve Fatura Modüllerinde Alüminyum Satışa Özel Bilgi Giriş Alanları

...